MASJID ZIYADATUL KHOIR

 

Pemberian 1 Set Keranda jenazah dari

PT. FYROM INTERNATIONAL kepada Masjid Ziyadatul Khoir